Katılımcıların Kişisel Verilerinin İşlenme Şartları

Bu projeye dahil olan katılımcıların kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler ile kurul kararlarında belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak ve bu şartnamenin ekinde bulunan aydınlatma metni ile açık rıza metinleri uyarınca işlenmektedir.

AYDINLATMA METNİ İNDİR - AÇIK RIZA METNİ İNDİR


Terms of Processing Personal Data of Participants

The personal data of the participants included in this project are processed in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, the relevant regulations and communiqués, in accordance with the principles and rules set out in the board decisions and in the light text of the annex to this specification and the explicit consent text.

PERSONAL DATA PROCESSING DOWNLOAD - PROCESSING PERSONAL DATA DOWNLOAD